16+
27 септември
1474 Телефонен номер
bgenelro

Жените са изложени на по-висок риск от бедност в Кипър

17.09.2022 18:29
430
0
Автор

Според Евростат жените в Кипър са изложени на по-голям риск от бедност и социално изключване, отколкото мъжете. През 2021 г. делът на жените на прага на бедността е бил с 2,9 процентни пункта по-висок от дела на мъжете.

На прага на бедността - 154 000 души

Проучване на този социален феномен за 2020 г., публикувано от Европейската статистическа агенция, показа: делът на мъжете в риск от бедност и социално изключване е 16,6% (72 хиляди души). Процентът на жените по този критерий е по-висок и достига 18.6% (84 хил. души). Общият дял на жителите в риск от бедност или социално изключване в Кипър е 17,6% (156 хиляди души). През 2021 г. ситуацията се промени малко. Делът на мъжете, застрашени от попадане под прага на бедността, е намалял още повече (15,8% или 69 хил. души), докато делът на жените се е увеличил (18,7% или 85 хил. души). Като цяло процентът на жителите, изложени на риск от живот в бедност, възлиза на 17,3% (в абсолютно изражение - 154 хил. души).

Броят на бедните расте

В Европейския съюз като цяло всеки пети човек е изложен на риск от бедност и социално изключване. Всъщност през 2021 г. 95,4 милиона души в ЕС, т.е. 21,7% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване, т.е. са живели в домакинства, които са изправени пред поне един от трите риска: риск от обедняване, тежки материални и социални лишения или ниска заетост. Делът на хората в риск от попадане под прага на бедността се е увеличил спрямо 2020 г., когато техният брой е бил 94,8 милиона (или 21,6% от населението).

73,7 милиона души в ЕС са изложени на риск от обедняване

Сред тези 95,4 милиона души, които са изложени на риск от бедност или социално изключване през 2021 г. Около 5,9 милиона (1,3% от цялото население) са живели в домакинства под въздействието на три рискови фактора едновременно: обедняване, материални лишения, ниска заетост. През 2021 г. 73,7 милиона души в ЕС са били изложени на риск от изпадане в бедност. 27 милиона души са изправени пред сериозни материални и социални лишения. 29,3 милиона са живели в домакинства с ниска заетост.

Най-зле - в Румъния

Рискът от бедност или социално изключване обаче варира в отделните държави от ЕС. Най-висок процент хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, е регистриран в Румъния (34%), България (32%), Гърция и Испания (и двете по 28%). За разлика от тях, най-нисък процент на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, е установен в Чехия (11%), Словения (13%) и Финландия (14%).

СТАТИЯТА МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗНА И НА ДРУГ, ЗА ТОВА ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА Я СПОДЕЛИТЕ
Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашата страница за бърза, достоверна и актуална информация във  Facebook 

Подобни новини

Кипър 1165 Главен редактор

Минималната заплата в Кипър не стига!

Кипър 537 Главен редактор

Офис на СЗО ще бъде открит в Кипър

Кипър 612 Главен редактор

Минимална заплата в Кипър и ЕС

16+
No Internet Connection