16+
08 декември
1474 Телефонен номер
bgenelro

Новини от Кипър

декември 02, 2021
Кипър 10 Главен редактор

Демонстрации и експлозии: страстите около училищата се отгряват

Парламентарната комисия по образование обсъди въпроса за санитарните мерки в училищата. В същото…
ноември 10, 2021
Кипър 114 Главен редактор

Как работи CovScan в Кипър?

От министерството на научните изследвания, иновациите и цифровата политика публикува отговори на…
ноември 08, 2021
Кипър 110 Главен редактор

Нови правила за SafePass и затягане на мерките в ЕС

На 8 ноември Кипър започва пилотната фаза на изпълнението на задължителното електронно сканиране на…
септември 02, 2021
Кипър 781 Главен редактор

Зелена светлина за 3 -та доза ваксина в Кипър - Кой е засегнат

Готовността на Министерството на здравеопазването да започне възможно най -скоро ваксинациите с 3…
септември 02, 2021
Кипър 540 Главен редактор

Как работи новото приложение CovScan Cyprus

Подминистерството на изследванията, иновациите и цифровата политика стартира мобилното приложение…
август 02, 2021
Кипър 373 Главен редактор

От днес започна ваксинацията на Тийнейджър между 12-15 години в Кипър

От днес 2 август, настъпиха важни промени по-програмата за ваксинация. Тийнейджър на 12-15 години…
юли 21, 2021
Кипър 876 Главен редактор

Pfizer причинява повече странични ефекти, от другите ваксини в Кипър

Повечето от нежеланите реакции, съобщени от ваксинираните граждани в Кипър, се причиняват от…
юли 21, 2021
Кипър 350 Главен редактор

В доклада на ЕК се казва, че трябва да се направи повече за подобряване на правосъдието в Кипър

От днес, 21 юли в Кипър влиза в сила регламентът за електронното правосъдие. Това означава, че…

Новини от България

26278 4 airplane fileПосолство на Република България в Кипър

Дежурен телефон при спешни случаи:
от 15:30ч. до 08:00ч.: 00 357 97 77 79 45 

Повече информация... 

Лична драма

Фотография: huffingtonpost
Лична драма Главен редактор

Какво да правя, нещастен живот.

Лична драма Главен редактор

С бонуса от 50 лева си купих лекарствата

Фотография: Ваня Клечерова
Лична драма Главен редактор

Най-много ме радват децата

bis51.files.wordpress
Лична драма Главен редактор

Как избирате подходящата за вас страна?

Лична драма Главен редактор

Будна ли съм, не спирам да плача заради него

Лична драма Главен редактор

Пътят в живота ми няма изход

ИНФОРМАЦИЯ
pharmacy doctor phone
АПТЕКИ ЛЕКАРИ ТЕЛЕФОНИ
air bus port
ЛЕТИЩЕ АВТОБУСИ ПРИСТАНИЩЕ
posolstvo promo weather
ПОСОЛСТВО ПРОМОЦИИ ВРЕМЕТО
church facebook radio
ЦЪРКВА ГРУПИ РАДИО

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ

Автомобили

Покупка и аренда недвижимости

Последно от блога

Един ден стар отшелник бил попитан: - Как не ти омръзва да си сам през цялото време? Той отговорил: - Имам много неща за вършене. Още...
Учителка помолила децата да напишат съчинение за това, какво биха искали Бог да направи за тях. Вечерта, когато проверявала работите, тя ... Още...
Един ден мъдрецът завел свой ученик в парк, разположен в подножието на горист хълм. В парка имало лабиринт с високи и гладки стени, които... Още...
Един богаташ имал хубава работа, скъпа кола и луксозен апартамент. Веднъж той решил да заведе детето си на село, за да му покаже как живе... Още...
08.11.2020
202
1
Главен редактор
Един млад мъж бил безкрайно нещастен от живота, който имал. Не одобрявал тясната си квартира и мразел работата си, защото не била никак в... Още...
08.11.2020
175
0
Главен редактор
Едно бебе се готвело да се появи на бял свят при родителите си на Земята. За да го подготви за този момент, Господ го извикал при себе си... Още...

Общие материалы

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права. "Информационният сайт 24box“ eu (наричан по-долу за краткост 24BOX) е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
 
І. Предмет   Настоящата Политика за поверителност има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със сайтовете, собственост на "24BOX“  , за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка. Сайтовете, собственост на "24BOX“   са: 24box.eu– най-четеният български новинарски и социален сайт в Кипър; Всички са наричани по-долу за краткост „сайтовете“.
 
В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни, можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за поверителност контактна информация.   Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.
 
 Важно е да знаете, че
 
Всяко лице, което е заредило на браузъра си някой от сайтовете на 24BOX или е било пренасочено към него, се съгласява  с Условията за ползване,  настоящата политика и Политика за бисквитките и ако лицето не желае да ползва услугите на 24BOX, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта. Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.
 
II . Правно основание Настоящата Политика за поверителност се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят ("Българското законодателство") и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, в това число и 24BOX трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незаконосъобразно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR: - личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; - личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; - личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; - личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид; - личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; - личните данни сe обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 
ІІI. Определения   
1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;   
2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;   
3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;   
4. Сайтове – всички сайтове от 24BOX, посочени в раздел I.   
5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.   
6.Посетител: всяко лице, което зареди сайт от 24BOX в уеб браузъра си.
 
ІV. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение. Основание за обработване. Потребители.  
 
Нашите потребители посещават и ползват Сайтовете и предоставяните от нас услугите по различни начини, поради което сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.
 
1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:   
 
IP адрес: Когато посещавате наш сайт, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.   
 
Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно:  
 
IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:
 
2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:  
 
 Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;   
 
Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; 
  
Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; 
 
Информация за извършени действия от субекта в Сайта;   
 
Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.  
 
3. Цели на обработването:   
Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Сайта; Преброяване на посещаемостта на Сайта;   Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.  
 
4. Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.   
 
5. Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитките.   
 
6. Потребители   
6.1. Посетители, ползващи функционалността "Вход с Фейсбук" (Log in with Facebook)
 
Когато Потребител с цел регистрация използва акаунта си във Facebook, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:
 
V. Публикуване, промяна и изтриване на Потребителско съдържание в Сайта.
 
24BOX дава възможност на посетителите да публикуват новини,статии,обяви,рекламни материяли,оплаквания,интереси и  коментар под статия на сайтовете, след въвеждане на код за сигурност.  В потребителското съдържание е възможно да има лични данни и съответният потребител е изцяло отговорен за законосъобразното обработване на данните, съдържащи се в каченото от него съдържание, както и ще е длъжен да обезщети Дружеството в случай на претърпени от последното вреди (имуществени санкции или обезщетения) във връзка с лични данни, съдържащи се в потребителското съдържание.
 
В тази връзка, категориите данни, които могат да бъдат обработвани са:   
 
а) Идентификационни данни
потребителско име 
адрес на електронна поща, парола, аватар на профила и други незадължителни данни, посочени по желание на Потребителя в профилната му;
 
б) Други:   
всяка друга информация, съдържаща се в публикуваното потребителско съдържание (включително имена, видео изображения, снимки и др. под.); IP адрес и негова активност (ресурси, които са посетени от Сайта), история на активността (поведенчески интереси) - кои адреси са посетени, колко време е прекарано на тях. 
 
Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:  
 
Предприемане на мерки за недопускане/ премахване на незаконосъобразно потребителско съдържание (детска порнография, насаждащо омраза, нарушаващо авторски права и др. под.); Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация (напр. IP адреси на коментиращи); Изпълнение на други законови задължения. Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:
 
Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Сайта Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:
 
Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на услугите на www.24box.eu; Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта; Защита на правата и на законните интереси на Дружеството и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции; Бизнес планиране, включително анализ и оценка на функционирането на Сайта и планиране на неговото развитие. Срок за съхранение: Пет години от сваляне на съдържанието от Сайта.
 
Правно основание за обработването данните: Съгласие с Условията за използване на услугите на www.25box.eu (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването).
 
VI. На какво основание обработваме Вашите лични данни   
 
Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели: -за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт; -за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; -за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.
 
Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: -разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.
 
При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.
 
NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.
 
VІ. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме 
Вашите лични данни   Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:
 
Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор - за извършването на определена работа. Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващия данните; Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси. 
 
Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси. За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.
 
VІІ. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни   
 
Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт, изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответните места в тази Политика.
 
В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Сайта или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.
 
Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.
 
В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.
 
Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни.
 
VІІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни   
 
Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.
 
Накратко вашите права са:   
 
Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;
 
Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.
 
Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.
 
Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.
 
Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.
 
Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.
 
Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.
 
Данните за връзка с нас са: посочени в контактната форма на сайта.
 
В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България, като Български гражданин - Комисия за защита на личните данни, или до съда.
 

24Box е млада, динамично развиваща се, полезна и различна глобална дигитална, мултиплатформена кросмедия от и зa Българите в Кипър.

 
Стремим се да Ви покажем света такъв, какъвто е днес през погледа на българите, живеещи и работещи в Кипър. Стремим се да сме близо до мислите, чувствата и стремежите за добър живот на всеки българин в Кипър, като разбираме, че често водим борба за оцеляване, без гаранция за победа. Ориентирани сме към младите хора, които лесно и бързо намират в Интернет всичко, което им трябва.
 
Вярваме, че 24Box е едно по-добро място за бърза и коректно поднесена информация и всеки може да намери своята вест, да се чувства приятно и комфортно с информация на Български език в реално световно време.
Отделяме специално място на събитията от живота на Българите в Кипър – едно добро място за живот в нашата втора Родина, като нито за секунда не забравяме, че сме и си оставаме завинаги горди българи.
 
Стремим се да Ви информираме бързо, коректно и професионално за случващото се в този момент, днес и сега в Кипър, България и в глобалния и взаимнообвързан свят. Разчитаме и на Вашето активно участие в този двустранен процес, защото искаме да почувствате крос медийните продукти на 24Box като Вашия малък български оазис в Кипър.
 

24Box публикува всеки ден разнообразна и актуална информация и новини на български език за Българите в Кипър и по света във всички социални мрежи. Всеки ден медията разпраща на над 50 000 потребители Актуални Новини и информации от денят.

 
Можете да ни последвате в социалните мрежи и канали за да получавате винаги най-новата и актуална информация за Кипър.
 

Текст условий обслуживания

1. VIP предложения

 

На сайте gorod.pro-portal.info используются файлы cookie для организации работы портала и роста эффективности нашего общения с пользователями. Кроме того эта технология помогает нам получать аналитическую информацию. Использование нашего сайта означает Ваше согласие на прием и передачу файлов cookie в соответствии с этим уведомлением. В случае Вашего несогласия с использованием cookie, просим Вас произвести соответствующие настройки в браузере либо же воздержаться от использования сайта gorod.pro-portal.info

Файлы cookie — это

Cookie — файл из букв и цифр. Он сохраняется на устройстве, которое используется для работы в сети «Интернет».

На наших ресурсах используются различные типы файлов cookie:

  • Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie нужны, чтобы сайт работал правильно, они делают возможной навигацию по ресурсу. Файлы этого типа не идентифицируют вас как личность. Если вы не согласны использовать этот тип файлов, это может оказать влияние на производительность веб-сайта, или его компонентов.
  • Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике. Эти файлы помогают понять, как посетители взаимодействуют с сайтом, предоставляя информацию о тех областях, которые они посетили и количестве времени, которое они провели на сайте, также они показывают проблемы в работе интернет-ресурса, например, сообщения об ошибках. Это помогает улучшать работу сайта. Файлы cookie, относящиеся к аналитике, также помогают измерять эффективность рекламных кампаний и оптимизировать содержание сайтов для тех, кого заинтересовала наша реклама. Данный тип файлов cookies не может быть использован для вашей идентификации. Вся информация, которая собирается и анализируется, анонимна.
  • Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie служат для того, чтобы опознавать пользователей, возвращающихся на наш сайт. Они позволяют индивидуально подбирать содержание сайта для вас и запоминать ваши предпочтения. Если вы блокируете этот тип файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на сайте.
  • Рекламные файлы cookie. В эти файлы cookie записываются сведения о ваших действиях в Интернете, в том числе о посещении наших сайтов и страниц, а также данные о ссылках и рекламе, которые вы выбирали для просмотра. Одна из целей, которые мы ставим перед собой, — отражать на наших веб-сайтах тот контент, который наиболее полно ориентирован на вас. Другая цель — обеспечить нам и нашим поставщикам услуг возможность предоставления рекламной или другой информации в более точном соответствии с вашими явными интересами.

Как долго файлы cookie хранятся на устройстве?

Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца данной конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся ненужными и автоматически удаляются. Такие файлы cookie называются «сеансовыми».

Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями работы в браузере — они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie называются «постоянными». Срок хранения постоянных файлов cookie на устройстве различается для разных файлов cookie.

Кто размещает файлы cookie на моем устройстве?

Файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве администрацией сайта. Эти файлы cookie называются «собственными». Некоторые файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве другими операторами. Такие файлы cookie называются файлами «третьих лиц».

Как управлять файлами cookie?

Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie. Вы можете изменить настройки таким образом, чтобы блокировать cookie или предупреждать пользователя, когда файлы данного типа будут отправлены на устройство. Есть несколько способов управления cookie. Обратитесь к инструкции вашего браузера для того, чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить настройки браузера. Если отключить cookie, то это может повлиять на вашу работу в Интернете.

Информация о сотрудничестве

Обработка персональных данных

16+
No Internet Connection